Mikuláš Daczický

Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova byl zřízen 12. července 2010 za účelem podpory kultury, vědy a vzdělání mládeže, restaurování historických památek a děl. Jednou z mnoha náplní je připomínka rodu Daczických z Heslova, coby starobylého českého šlechtického rodu a hlavně jeho nejznámějšího představitele Mikuláše Daczického z Heslova.

V roce 2016 se Nadační fond podílel na přípravě několika projektů spojených s tématikou plánovaných oslav 700.létého narození Karla IV.

Pro rok 2017 plánujeme další kulturní akce a to hlavně v Kutné Hoře.

 

Všechny naše akce prezentujeme na portále