Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova byl zřízen 12. července 2010 za účelem podpory kultury, vědy a vzdělání mládeže, restaurování historických památek a děl. Jednou z mnoha náplní je připomínka rodu Daczických z Heslova, coby starobylého českého šlechtického rodu a hlavně jeho nejznámějšího představitele Mikuláše Daczického z Heslova.

V roce 2016 se Nadační fond podílel na přípravě několika projektů spojených s tématikou plánovaných oslav 700.létého narození Karla IV.

V roce 2017 se uskutečnily další kulturní akce a to hlavně v Kutné Hoře.

V roce 2018 se zaměřujeme na akce ku příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

V současné době se naše dobročinné akce zaměřují na město Kutná Hora a její okolí. Za své jsme si vzali projekty „Děti bez obědů“ a příspěvek na školné dětem ZUŠ. Veškeré výtěžky z pořádaných akcí jdou na tyto projekty.

 

Všechny naše akce prezentujeme na portále