Karel IV. – Pocta Elišce Přemyslovně a posledním Přemyslovcům

Komentovaná prohlídka kláštera
Komentovaná prohlídka kláštera
Komentovaná prohlídka kláštera2
Komentovaná prohlídka kláštera
Komentovaná prohlídka kláštera3
Komentovaná prohlídka stálé výstavy v klášteře sv. Anežky
Koncert
Koncert na Vyšehradě
Koncert2
Koncert
Koncert3
Sólisté
Koncert4
Orchestr
Výchovný koncert
Výchovný koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka
Výchovný koncert
Výchovný koncert VIVAT CAROLUS QUARTUS
Porotci výtvarné soutěže
Porotci výtvarné soutěže
Porotci výtvarné souteže
Porotci výtvarné souteže
Kresby do výtvarné soutěže
Kresby do výtvarné soutěže