Dvojvýstava Šlechtické poselství a rod Daczických z Heslova v Kutné Hoře

Výstava Šlechtická poselství pojednávala o iniciativách české šlechty v čase nejvyššího ohrožení země nacismem v letech 1938 a 1939 a v době německé okupace. Tehdy její představitelé podepsali deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost své vlasti a českému národu. Tento čin připomínáme v roce 700.tého narození Karla IV., neboť většina těchto signatářů jsou potomky právě krále Českého a císaře svaté říše Římské –  Karla IV.

Hlavním výstavním artiklem byly všechny tři deklarace a dále především genealogické tabule graficky zachycující signatáře deklarací, jejich vybranými předky a všemi potomky. Přinášejí informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách jejich rodů.

Účelem výstavy bylo poskytnutí informací široké veřejnosti, že ne všechny šlechtické rody a šlechtici kolaborovali s nacisty, jak se, bohužel, mnoho lidí i v dnešní době domnívá. A za svůj statečný postoj proti nacistům byli potrestáni.

 

Jednalo se o pokračující výstavu, která navazovala na výstavu Šlechtické poselství, jejímž otcem a patronem je nadační fond Sponte (tady bude odkaz na: http://sponte-nadacnifond.cz/) a pan Jan Drocár.

 

Kde a kdy:

Výstava probíhala od 27.5.2016 do 10.7. 2016 vždy od 10.00 do 17.00 v prostorách poskytnutých Městem Kutná Hora ve Spolkovém domě Kutná Hora, Lierova 146, telefon: +420 327 314 958 l. 126

 

Informace také na www.kudyznudy.cz