Karel IV. – Křižovatka cest

Projekt Křižovatka cest tvořený alejemi potomků Karla IV.

Jedná se o projekt k 700.tému výročí narození českého krále Karla IV. Projekt tvoří genealogické panely rodokmenových linií od Karla IV. k vládnoucím rodům současných evropských monarchií, ale i českým šlechtickým rodům.

 

Panely byly umístěny na následujících stanovištích:

 

Praha 1 – Cihelná – rodokmenová linie: Waldsteinové

Praha 1 – U lužického semináře – rodokmenová linie: Stenbergové

Praha 1 – Vjezd u parku Kampa – u Werichovy vily – rodokmenová linie: Schwarzenbergové

Praha 1 – park Kampa – rodokmenové linie: Czernínové, Kinští, Lobkowiczové

Praha 1 – Alšovo nábřeží – rodokmenová linie Karla IV.

Praha 2 – Karlovo náměstí – 12 panelů s rodokmenovými liniemi: Předkové Karla IV., Belgie, Dánsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Čeští králové, Velká Británie.

Praha 2 – Karlov – Velký panel s rodokmenovou linií Přemyslovců, Lucemburků atd.

Dodatečné umístění – Praha 5 Zbraslav – Zbraslavské náměstí – rodokmenová linie Karla IV.

 

Slavnostní zahájení projektu se konalo dne 5.9.2016 v prostorách areálu Kláštera sv. Anežky České, kam byli pozváni představitelé: Magistrátu hl.m.Prahy zejména primátorka Adriana Krnáčová, radní Jan Wolf, ředitel odboru památkové péče Mgr. Jiří Skalický, za Městkou část Prahy 1 starosta Oldřich Lomecký, za Prahu 2 starostka Mgr. Jana Černochová, za PIS paní Nora Dolanská, za Ministerstvo Kultury náměstkyně PhDr. Anna Matoušková, za Národní galerii v Praze ředitel Ing. Jiří Fajt, dále zástupci Policejního muzea na Karlově a ambasadoři všech zúčastněných států. Pozváni byli i představitelé starobylých šlechtických rodů: Kinsky, Bubna Litic, Sternberk, Czernín, Lobkowicz, Hrubý z Gelenj, Schwarzenberg,  atd.

Celkem se slavnostního zahájení účastnilo cca 120 hostů.

 

O několik dní později byl projekt Křižovatka cest podruhé představen na výstavě mincí a numismatiky v Letňanech ve spolupráci se společností GSP Corporation. Třetí představení Křižovatky cest proběhlo v listopadu 2016 v Brně v Boby centru, za přítomnosti představitelů města Brno.

 

Panely můžete zkoumat a prozkoumávat až do září 2017 na všech zmíněných frekventovaných místech.