Odhalení busty Mikuláše Daczického z Heslowa

Město Kutná Hora a Nadační fond Mikuláše Daczického

srdečně zve všechny kutnohorské občany na

ODHALENÍ BUSTY MIKULÁŠE DACZICKÉHO Z HESLOWA

Busta vytvořil, dle autentického obrázku Mikuláše, který je ve vlastnictví rodiny Daczických, sochař Mgr. Art. Jakub Ďoubal.

Nadační fond děkuje za finanční příspěvek na bustu Vinným sklepům Kutná Hora a občanům Kutné Hory i mimo Kutnou Horu, kteří se účastnili koncertů Léta s panem Mikulášem.

Zvláštní poděkování patří harfenistce Zbyňce Šolcové, kytaristovi Stanislavu Barkovi a Lukáši Sommerovi, paní Martině Mullerové panu Miroslavu Štroblovi, panu Marku Králíkovi a Tylově škole Václava Veselého, kteří věnovali svůj volný čas na tuto akci a bez kterých by tato akce vůbec nebyla.

Termín: 14. 12. 2017 od 17 hodin 

Kde: Dačického dům v Kutné Hoře

Vstup zdarma

Program při sklence vína a stříbrné 11 z Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře zajištěn.