Výstava „Barvy v čase“

Nadace Mikuláše Daczického z Heslova a Město Kutná Hora

Vás srdečně zvou na

Výstavu BARVY V ČASE

Miluše Poupětová a Ota Janeček

Vernisáž se koná 26. 4. 2018 od 17.00 za účasti autorky a syna autora
Výstava potrvá od 27.4. do 20.5.2018 ve Spolkovém domě, Kutná Hora

Poupětová
Miluše Poupětová
Akademická malířka Miluše Poupětová je vedoucí oddělení malby na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Kromě toho se věnuje vlastní tvůrčí činnosti. Od 80. let se dostává k figurálním kompozicím.

Janeček
Ota Janeček
Akademický malíř Ota Janeček od počátku čtyřicátých let dvacátého století prošel neobyčejně složitým uměleckým vývojem plným zvratů. Jedno však zůstává společné; zájem o přírodu ve všech jejích formách.