O nás

Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova byl zřízen 12. července 2010 za účelem podpory kultury, vědy a vzdělání mládeže, restaurování historických památek a děl. Jednou z mnoha náplní je připomínka rodu Daczických z Heslova, coby starobylého českého šlechtického rodu a hlavně jeho nejznámějšího představitele Mikuláše Daczického z Heslova.
Nadační fond Mikuláše Daczického se podílel na přípravě několika projektů spojených s tématikou oslav 700.létého narození Karla IV., které uskutečnily v průběhu roku 2016.
Nadační fond Mikuláše Dacizckého od svého vzniku pořádá benefiční kulturní akce a ze získaných prostředků podporuje talentované děti, zejména v uměleckých školách. Nejčastější formou podpory je platba školného.

viollin01